പ്രസാധകർ: ഡി സി ബുക്സ്

Aathummayude Aadu പാത്തുമ്മയുടെ ആട്

160.00

8 in stock

വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഒരു യഥാർത്ഥ ജീവിത കഥയെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് പാത്തുമ്മയുടെ ആട് മലയാളം നോവൽ.

Publisher

വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഒരു യഥാർത്ഥ ജീവിത കഥയെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് പാത്തുമ്മയുടെ ആട് മലയാളം നോവൽ. ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു ഗ്രാമജീവിതവും ആ ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് മലയാള നോവൽ. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഒരു വിനോദ നോവലാണ് പാത്തുമ്മയുടെ ആട് മലയാളം നോവൽ. മലയാള നോവലിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്, തലയോലപ്പറമ്പിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കഥയിലെ ആട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി പാത്തുമ്മയുടേതാണ്, അതിനാൽ പാത്തുമ്മയുടെ ആട് എന്ന പേര് ലഭിച്ചു

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Aathummayude Aadu പാത്തുമ്മയുടെ ആട്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat