പ്രസാധകർ: ഡി സി ബുക്സ്

Chemmeen Thakazhi ചെമ്മീൻ തകഴി

150.00

Out of stock

തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ ചെമ്മീൻ മലയാളം നോവൽ ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

Publisher

തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ ചെമ്മീൻ മലയാളം നോവൽ ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മലയാളം നോവൽ എഴുതിയത് തകഴിയാണ്, പക്ഷേ വെറും 3 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ. ചെമ്മീൻ നോവൽ കേരളത്തിലെ തീരദേശ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ പവിത്രതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപമ സാങ്കൽപ്പികമാക്കി. നോവൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലുടനീളവും ഒരു അഭിരുചി ഉണ്ടാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആദ്യ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ആണ് ചെമ്മീൻ മലയാളം നോവൽ എന്ന് നിരൂപക ശാന്ത രാമ റാവു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളും വിദേശ ഭാഷകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മുപ്പതോളം ഭാഷകളിലേക്ക് മലയാള നോവൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിലെ ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയായ കറുത്തമ്മയും ഒരു മുസ്ലീം മത്സ്യ ഇടനിലക്കാരന്റെ മകൻ പരീക്കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ കഥയാണ് ചെമ്മീൻ മലയാളം നോവൽ പറയുന്നത്. ചെമ്മീൻ മലയാളം നോവൽ ഒരു സിനിമയായി രൂപപ്പെടുത്തി, നല്ല സുപ്രധാന പ്രശംസയും വ്യാവസായിക വിജയവും നേടി.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chemmeen Thakazhi ചെമ്മീൻ തകഴി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat