മനുഷ്യാലയ മഹാചന്ദ്രിക

(1 customer review)

240.00

6 in stock

തിരുമംഗലത്തു നീലകണ്ഠ മൂസത് എഴുതിയ മനുഷ്യാലയ മഹാചന്ദ്രിക എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ, ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനായ ശ്രീ നീലകണ്ഠൻ ആചാരിയുടെ മലയാളംവ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പരമ്പരാഗത വാസ്തു ഗ്രന്ഥമാണ്. കേരളത്തിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ കെട്ടിട വാസ്തുവിദ്യ ഈ മലയാളം പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു.

Publisher

തിരുമംഗലത്തു നീലകണ്ഠ മൂസത് എഴുതിയ മനുഷ്യാലയ മഹാചന്ദ്രിക എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ, ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനായ ശ്രീ നീലകണ്ഠൻ ആചാരിയുടെ മലയാളംവ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പരമ്പരാഗത വാസ്തു ഗ്രന്ഥമാണ്. കേരളത്തിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ കെട്ടിട വാസ്തുവിദ്യ ഈ മലയാളം പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. മലയാളത്തിലെ മനുഷ്യാലയ മഹാചന്ദ്രികയ്ക്ക് 1/8 ഡെമി വലുപ്പത്തിൽ 233 പേജുകൾ ഉണ്ട്. ഗുണനിലവാരമുള്ള കടലാസിൽ ഈ പുസ്തകം അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യാലയ മഹാചന്ദ്രിക മലയാളം പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കൊല്ലം,എസ് ടി റെഡ്ഡിയാർ ആൻഡ് സൺസ് ആണ്

1 review for മനുഷ്യാലയ മഹാചന്ദ്രിക

  1. sudheesh

    ബുക്ക് എഴുതിയ ആളിന്റെ പേര് രണ്ടു രീതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു
    ആചാരി എന്നതാണ് ശെരിയായിട്ടുള്ളത് ആശാരി എന്നത് വിളിച്ചു വരുന്നതുമാണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഒരു ബുക്കിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടായി എഴുതുന്നത് ശരിയായ രീതി അല്ല

    • admin

      Sri Neelakantan Ashari was an eminent scholar who used to handle all the branches of traditional knowledge in Kerala related to human well being and know as Neelakantanashaari with all respect and it was official name.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat