Saparivaram Poojakal സപരിവാരം പൂജകൾ

500.00

8 in stock

സപരിവാരം പൂജകൾ കേരളീയ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട രീതികളും പൂജാവിധികളും വിശദീകരിക്കുന്നു.

Publisher

സപരിവാരം പൂജകൾ കേരളീയ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട രീതികളും പൂജാവിധികളും വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇത് എഴുതിയത് കക്കാട് നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയാണ്, ഈ പുസ്തകം എല്ലാ പൂജാ പഠനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Saparivaram Poojakal സപരിവാരം പൂജകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat