Shop Your Malayalam Books Now

Home Study Material Balapadam malayalam letter starter

Balapadam malayalam letter starter

50.00

ആദ്യ അക്ഷരം അരിയിൽ എഴുതിക്കുന്ന പുണ്യ ദിനം വിജയദശമി!
അറിവിന്റെ   സുകൃതം നാവിൽ പൊന്നിൻ അമൃതായി പകരുമ്പോൾ…
വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്ന കുരുന്നു വിരലുകൾക്ക് തൊട്ടു വായിക്കുവാൻ  വർണ്ണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ബാലപാഠങ്ങൾ…

Description

ആദ്യ അക്ഷരം അരിയിൽ എഴുതിക്കുന്ന പുണ്യ ദിനം വിജയദശമി!
അറിവിന്റെ   സുകൃതം നാവിൽ പൊന്നിൻ അമൃതായി പകരുമ്പോൾ…
വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്ന കുരുന്നു വിരലുകൾക്ക് തൊട്ടു വായിക്കുവാൻ  വർണ്ണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ബാലപാഠങ്ങൾ…

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Balapadam malayalam letter starter”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat